Degazör tankı Açıklamalar

Niğkrom makine tarafında imalatı yapılan Degazör tankları, atmosfere açık kondens sistemine ve kondens tankına sahip buhar tesislerinde; kazan besi suyu içindeki korozif CO₂’i tamamen, O₂’i ise maksimum seviyede uzaklaştırmak için, kazan besi suyu degazör kafası içine pülverize (sis halinde) püskürtülür ve buhar ile (varsa flaş buhar ile) sıcaklığı yükseltilir. Sudan ayrılan korozif gazlar degazör kafasından otomatik olarak atılır. Degaze edilmiş kazan besi suyu degazör (kondens) tankında toplanır ve 90°C’ta tutulur.

Degazör tankları Fazla hacim işgal etmeden; degazörü belirli bir yüksekliğe çıkarma ihtiyacı olmadan 1 t/h ile 50 t/h arasında istenen kapasitelerde 90°C’ta degaze edilmiş ve yumuşatılmış su sağlamak üzere, üstelik flaş buhardan ve kondenstoplardan kaçan buhardan da istifade ederek ekonomi sağlamak üzere imal edilmektedir.

Teknik Detaylar

Benzer Diğer Projelendirilmiş Makine ve Ekipmanlar Ürünler