Standardizatör Açıklamalar

Niğkrom makine tarafından imalatı yapılan Standardizatörler süt ve kremadaki yağ, protein, toplam katı ve katı olmayan yağların krem ayırıcıdan hemen sonraki standardizasyonu için kullanılır. Pastörizatör, krema seperatörü ve homojenizatör ile senkron olarak sürekli çalışabilir. Yağ içeriği tarifin istenen değerine göre ayarlanabilir. Ünitenin kontrolü ünitenin kendi kontrol kabiniyle ya da pastörizatörün kontrol ünitesi üzerinden yapılabilir.Yoğunluk ölçebilen Kütlesel ve Elektromanyetik Flowmetreler ve Samson oransal vanalar ile sistem yüksek hassasiyette ölçüm yapmakta, yağ oranı ve krema yüzdesini ayarlamaktadır. Sistem Siemens PLC ve paslanmaz çelik elektrik panosu ile tedarik edilmektedir. DIN normunda kolaylıkla separatör ya da pastörizatöre bağlanmakta ve gerekli haberleşme protokolleri sağlanmaktadır.
Standardizatör üniteleri ile girişteki  sütün  yağ  miktarını  bilinmeksizin  süt  ve  krema  aynı  anda  standardize  edilir. Sistem  tam yağ  alıcı  bir  separatöre  bağlanacak şekilde dizayn  edilmiştir.  Otomatik  geri basınç  vanası, süt ve  krema  için  basınç  göstericiler  ve örnek alma musluğu gibi santrifüjün  ayarlanması ile ilgili bütün ekipmanlar  Standardizatörün üzerinde bulunur.

Teknik Detaylar

Müşterinin isteğine göre uygun kapasite ve ölçülerde imalatlarını yapmaktayız.