Statik Elek Açıklamalar

Niğkrom makine tarafından imalatı yapılan statik elekler meyve suyu, süt gibi sektörlerin atık su veya ürünün içindeki kaba pisliklerin atılması için kullanılmaktadır.Statik eleklerin giriş haznesini doldurup ızgaranın üst kısmından dolmaya başlar. Ekipmanın yapısı sayesinde ızgaranın üzerine uniform bir şekilde dağılım sağlanmaktadır. Su ızgara boşluğuna girdikten sonra filtreleme işlemi yapılır ve daha sonra da boşaltılacağı alana ulaşması sağlanır. Özellikle ızgaranın geometrisi sayesinde ızgaralama sırasında yavaş bir akış arıtılacak suyun tipine bağlı olarak ekipmanı optimize etmek mümkündür. Buna göre ızgara eğimli olabilmektedir.
Statik elek ekipmanındaki temizleme işlemi suyun akış enerjisinden faydalanılarak yapılmaktadır. Bu sayede elektrik enerjisi kullanılmaksızın arıtım gerçekleştirilmiş olur. Yapışkan içeriği sahip atıksularda statik elek üzerine motorlu temizleme aparatları yerleştirme imkanı bulunmaktadır. Üstten beslenip elek yüzeyine gelen atıksu pislikleri aşağı doğru sürüklemekte ve katı atık çıkış haznesinden uzaklaştırmaktadır. İnce pisliklerinde arıtılmış atıksu ekipmanın alt kısmındaki flanşlı hattan alınmaktadır.

Teknik Detaylar

Müşterinin isteğine göre farklı kapasite ve ölçülerde imalatlarımız mevcuttur.

Benzer Diğer Projelendirilmiş Makine ve Ekipmanlar Ürünler